Marimjelle, slekt i snylterotfamilien. Ettårige planter med motsatte blad og blomster i de øvre bladhjørnene. Halvsnyltere som bare delvis ernærer seg ved egen fotosyntese. Røttene er spinkle og har sugeorganer som fester seg til røttene hos andre planter og tar næring fra dem. 35 arter som vokser i tempererte strøk på den nordlige halvkule. I Norge tre arter, kammarimjelle, stormarimjelle og småmarimjelle.