Småmarimjelle, ettårig art i snylterotfamilien. 10–40 cm høy, motsatte blad og gule blomster i bladhjørnene. Vokser i skog, også opp på fjellet til 1350 moh. Vanlig i hele landet, oftest på litt næringsrik grunn. Se også marimjelle.