Stormarimjelle, ettårig planteart i snylterotfamilien. 10–40 cm høy, motsatte, smale blad og lysegule lange blomster i bladhjørnene. Halvparasitt, vokser i lyngmark og næringsfattig skog, også opp på fjellet til 1230 moh. Vanlig i hele landet.