Lydbøye, bøye til å avmerke en grunne. Det finnes to hovedtyper, klokkebøye og orgelbøye. På klokkebøyen er det plassert en klokke som slår med bølgeslagene eller en hammer som blir drevet med komprimert gass. På orgelbøyen er det montert en fløyte som drives med luft suget inn ved hjelp av bølgebevegelsene.