Lutzgran, hybrid mellom sitkagran og hvitgran, naturlig hjemmehørende i British Columbia i Canada og på Kenai-halvøya i Alaska. Likner mye på sitkagran. Innført til Norge i plantninger langs kysten. Tilplantet areal 50 000 daa.