Bartre er ein underklasse av klassen landplantar (Embryopsida). Dei er den største gruppa av nakenfrøa plantar. Bartrea veks som tre og buskar med rikt greina stamme, som hos enkelte artar kan bli over 100 meter høge og 3000 år gamle. Hos mellom anna furu og lerk er det stor skilnad på langskot og kortskot.. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel