Granslekta er ei planteslekt i furufamilien. Granslekta er eviggrøne bartre med nåler som sit enkeltvis på kvistene.Slekta har mellom 29 og 38 artar, avhengig av kva som blir rekna som artar eller underartar. Tre artar høyrer heime i Europa og Vest-Asia, cirka tjue i Asia frå Sibir, aust til Japan og Taiwan og sør til Himalaya. I Nord-Amerika medrekna Mexico er det cirka ti granartar.I Noreg har vi berre éin viltveksande granart, nemleg vanleg gran (Picea abies, ofte kalla berre gran). Hele artikkelen

Ny artikkel