Linkjærminne, ettårig art i rubladfamilien. 10–20 cm høy, med smale blad og rikt grenete blomsterstander med hvite eller svakt blå blomster som ligner blomsten hos forglemmegei. Stammer fra sørvestlige Europa og opptrer av og til forvillet i Norge. Dyrkes i hager som ettårig sommerblomst.