Mindre festningsverk (i eller ved større festning), borg, befestet slott (jfr. citadell).