Laurylsulfat, et av de mest brukte overflateaktive stoffer, tensider, i såper. Kjemisk formel: CH3(CH2)10CH2OSO3. Den lange hydrokarbonkjeden er løselig i olje og fett, men ikke i vann, mens den ioniske sulfatgruppen er løselig i vann og ikke i fett eller olje. Laurylsulfat legger seg derfor i grenseflaten, den reduserer overflate- og grenseflatespenninger, og gjør at fett- og oljedråper holder seg i vann uten å klumpe seg sammen eller feste seg til vaskekar, hud eller klær.