Løype, chymosin, rennin, er et enzym som finnes særlig i løypemagen hos unge drøvtyggere (kalver) og er viktig i deres fordøyelse av melk. Har anvendelse i fremstilling av meieriprodukter.