Gulmaure, flerårig art i maurefamilien. 20–60 cm høy med smale kransstilte blad og tette, gullgule blomsterstander med god lukt av kumarin. Gulmaure er vanlig på tørre steder nord til Nordland, spredt videre nordover i landet, opp til 1080 moh.