Kuk eller kukk, kjønnslem, penis hos menn og enkelte andre hanndyr.