fiskerett

Fiske med slukstang i fjellvann.
Fiske
Av /Shutterstock.

Artikkelstart

Fiskerett er rett til å fiske. Uttrykket brukes gjerne når det er snakk om regelverk som omhandler innlandsfiske knyttet til lakse- og innlandsfiskloven.

Fiskemarine arter er lovregulert gjennom havressurslova. Hovedregelen i Norge er at fritidsfiske i sjøen med stang og håndsnøre er fritt for alle (se fritidsfiske og fiskeri).

Innlandsfiske

Innlandsfiske handler om fiske i vassdrag og i innsjøer (ferskvann). Dette omfatter både privat og statlig grunn, og er regulert av lakse- og innlandsfiskeloven. Ved fiske på privat grunn må man sette seg inn i lokale fiskeregler. På privat grunn foreligger det ofte et eget fiskekort som da gir fiskerett for det bestemte området, og mange steder er dette et resultat av samarbeid mellom grunneiere.

Barn under 16 år kan fiske gratis over alt fra 1. januar til 20. august. I praksis gir dette dermed barn fiskerett uten fiskekort, men med noen unntak: Departementet kan regulere utøvelsen av fisket hvis dette anses å være til skade for fiskekulturtilak (for eksempel utsetting av yngel eller utryddelse av skadefisk) eller hvor barns fiske er vurdert til vesentlig fortrengsel for rettighetshavernes fiske.

For fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i ferskvann må personer over 18 år betale statlig fiskeravgift i tillegg til det lokale fiskekortet for å ha fiskerett. Fiskeravgiften gjelder for hele sesongen og kan kjøpes på på Miljødirektoratet sine nettsider. Personer under 18 år er fritatt fra fiskeravgift, men må kjøpe lokalt fiskekort.

I tillegg til private områder forvalter Statskog over 60 000 fiskevann og elver. Den overordnede målsetningen til Statskog er å gjøre både fiske, jakt og friluftsliv tilgjengelig for alle innbyggere, og Statskog opererer med ett fiskekort for statens grunn (utenom statsallmenningene i Sør-Norge). Alle som kjøper kortet kan fiske etter innlandsfisk med stang og håndsnøre. Årskortet følger kalenderåret 1. januar til 31. desember, og gir fiskerett over alt i hele perioden uavhengig av hvor man måtte bo i landet. For bruk av garn og oter på statens grunn kan det foreligge lokalt regelverk som brukeren plikter å sette seg inn i.

Unntaket fra statskortordningen er områdene som administreres av Finnmarkseiendommen (FeFo). Disse er underlagt Finnmarksloven og har et eget fiskekort med forskjellige priser avhengig av om man er bosatt i området eller er tilreisende.

Laksefisk i saltvann

Retten til å fiske med stang- og håndsnøre etter anadrome laksefisk i sjøen (saltvann) betraktes som en allemannsrett. I Norge finnes det også en egen fiskerett for sjøfanget anadrom fisk som omfatter faststående redskaper etter laks, sjøørret eller sjørøye, og har helt egne regler. Fiske med faststående redskap er knyttet til grunneierretten, og registreringsplikten gjelder både fiske på egen grunn og fiske etter avtale med grunneier.

Alle sjølaksefiskere må registrere seg i den digitale løsningen som heter Lakseregisteret – Sjølaksefiske.

Les mer i Store norske leksikon

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg