lakse- og innlandsfiskloven

Artikkelstart

Lakse- og innlandsfiskloven, lov som regulerer anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye, det vil si fisk som vandrer mellom sjø og ferskvann og er avhengig av ferskvann for å reprodusere seg) og innlandsfisk (all annen fisk i vassdrag medregnet ål og kreps). Lakse- og innlandsfiskloven bygger på et fredningsprinsipp. Dette innebærer forbud mot alt fiske etter de arter som er omfattet, med mindre det motsatte er uttrykkelig uttalt. Alt fiske etter anadrome laksefisk i både sjø og vassdrag er forbudt, dersom det ikke er uttrykkelig tillatt. Loven bygger på et motsatt utgangspunkt enn det havressurslova gjør. Der er regelen at alt fiske er tillatt dersom det ikke er uttrykkelig forbudt.

Faktaboks

Også kjent som
lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laks- og innlandsfisk mv.

I tillegg til at loven freder anadrome laksefisk og annen fisk i vassdrag eller deler av vassdrag hvor det går anadrome laksefisk; oppstiller den forbud mot import av levende anadrome laksefisk, innlandsfisk, rogn eller unger av slik fisk eller næringsdyr for fisk; den forbyr utsetting av fisk eller iverksetting av kultiveringstiltak uten tillatelse; den forbyr visse fiske- og avlivningsmetoder og inneholder bestemmelser om fiskerett, kontroll og oppsyn m.m.

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg