Kokosfiber, fiber fra det tykke fiberlaget som omgir selve «nøtten» på kokospalmen. Fibrene har ulik tykkelse, styrke og lengde, 1/3 er opptil 25 cm, resten korte. De brukes bl.a. til børster, tauverk, tepper og til fremstilling av nett til å holde jorden på plass i skråninger og elvebredder. Et biprodukt ved fiberbehandlingen er «kokosmel» (eng. coir dust), som brukes som jordforbedringsmiddel.