Betegnelse for øverste offiser på skip i handelsflåten; kalles gjerne skipsfører eller skipper. Som tittel er det korrekte ord sjøkaptein.