Kalktelg, bregne i storburknefamilien. 10–30 cm høy, mørkebrun bladstilk og mattgrønt blad. Bladet er dobbeltfinnet nederst. De nederste finnene er store, men ikke så store som resten av bladet slik som hos fugletelg. Kalktelg er en sirkumpolar art som har østlig utbredelse her i landet, vokser i berg og urer på kalkrik grunn fra Telemark til Finnmark.