Småtelgslekta er en gruppe bregner som hører til lokfamilien. Slekta har sju arter på verdensbasis, tre av disse finnes i Norge. Dette er ganske små bregner som vokser fra underjordiske stengler. Bladene har lang bladstengel og bladplata er to til tre ganger finna. Karakteristisk for slekta er at sporehopene på undersida av bladet mangler slør. De tre artene i Norge er den svært vanlige fugletelg, den mer spredt utbredte kalktelg og den sjeldne, nordøstlige finntelg. Hele artikkelen

Ny artikkel