Hunterantilope, partået klovdyrart i oksefamilien. Ensfarget sandbrun til rødaktig gulbrun pels på ryggen, har hvite «briller» og underside. Hornene er lange, 55–72 cm, og lyreformede, og de sitter på en kort benstamme (hunterantilope regnes av noen som tilhørende gruppen lyreantiloper). Kroppslengde 120–200 cm, hale 30–45 cm, skulderhøyde 100–125 cm og vekt 80 kg. Lever i gressrike områder fra tørr akasiebuskmark til kystskog. Forekommer i det østlige Kenya og Somalia. Bestanden er kraftig redusert de senere årene, og teller antakelig mindre enn 1000 individer.