Oksefamilien er en familie i ordenen partåede klovdyr. Oksefamilien kalles også kvegfamilien og slirehorndyrfamilien.Oksefamilien er den største og mest utbredte familien i ordenen av partåede klovdyr. Omfatter om lag 140 nålevende arter, spredt over hele Jorden, deriblant kveg, sauer, geiter og antiloper (se også oksedyr).Familien hører til de ekte drøvtyggerne, underordenen Ruminantia, og har en firedelt mage, inkludert vomma. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Kvegfamilien

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt