Donaufyrstedømmene, fyrstedømmene Moldova og Valakia, som 1862 ble slått sammen til Romania (personalunion fra 1859).