Hesteskjærer, person som kastrerer («skjærer») hester og andre dyr. Yrket kjennes helt fra sagatiden, og har i stor utstrekning vært utøvd av tatere. Dyrevernloven bestemmer at kastrasjon av dyr bare skal utføres av veterinær. Unntak gjelder for kastrasjon eller sterilisering av reinsbukk og for grisunger under en måned gamle.