havn - havnevesen

Det norske havnevesenet er regulert ved lov om havner og farvann m.m. av 8. juni 1984. Fiskeridepartementet har overoppsynet med norske havner, tilsyn og kontroll utøves av Kystdirektoratet. Utbygging, drift og vedlikehold av trafikkhavnene innenfor et havnedistrikt er kommunalt ansvar. For hvert havnedistrikt skal det være et havnestyre eller annen kommunal nemnd som behandler saker ifølge loven. I de områder som ikke inngår i et havnedistrikt, ivaretas oppgavene av Kystverket. Tilsvarende gjelder for utbygging av fiskerihavner. Til forskjell fra trafikkhavner bevilger staten en del av midlene som benyttes til planlegging, bygging, utvikling og vedlikehold av fiskerihavner.

Havneavgift

Det er forutsatt at havnene skal være selvfinansierende, og utgiftene dekkes ved at det oppkreves havneavgift av skip som anløper. Avgiften beregnes på forskjellige måter i de forskjellige havner, men er stort sett avhengig av fartøyets størrelse og den mengde last som føres. Havneavgiften består av anløpsavgift, kaiavgift, vareavgift og trafikkavgift.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg