Harlekinand, fugleart i andefamilien. En liten dykkand, hannen med brokete farger i hvitt og rødbrunt, hunnen mer ensfarget brunlig. Hekker på Island og Grønland, i Nord-Amerika og Øst-Sibir. Påtruffet bare sju ganger i Norge (per 2002).