Hampefamilien, plantefamilie som er nær i slekt med neslefamilien. Urteaktige planter, opprette eller klatrende. Bladene er håndnervet, hele eller koblet. Hann- og hunnplanter, nøttefrukt. Hit hører hamp og humle, som tilhører hver av de to slektene som finnes i familien.