Grannjamne, plante i kråkefotfamilien. 5–20 cm høy, med flate, tettbladede skudd, og stilker med flere aks med sporofyll, strobili. Grannjamne er en svært sjelden art her i landet og vokser i tørr furuskog noen få steder i Sør-Norge.