Apparat til fremstilling av stoffer som brukes som energikilder, f.eks. forbrenningsgass (se gassgenerator).