Elektrostatisk generator, generator som produserer elektrisk energi ved elektrostatiske prosesser, f.eks. ved gnidning i enkle elektrisermaskiner, og ved elektrostatisk induksjon i influensmaskiner og Van de Graaff-akseleratorer.