Fordeling, mønster for hvordan en målbar egenskap (variabel) opptrer i en befolkning. Fordelingen angir enten hvor mange eller hvor stor andel av en befolkning som har enhver mulig verdi for den målte egenskapen. For eksempel vil fordelingen av serumkolesterol blant menn angi hvor mange, eller hvor stor andel, av mennene i den undersøkte befolkningen som har de ulike målte verdier for serumkolesterol. Se også normalfordeling.