Sannsynlighetsteori

Sannsynlighet brukes for å uttrykke hvor trolig en hendelse er og som et uttrykk for hvor ofte en hendelse opptrer.  I dagligtale brukes sannsynlighet om hvor trolig det er at en hendelse vil skje, hvor ofte en hendelse skjer. «Sjanse» brukes i samme betydning.. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Terje Aven

Universitetet i Stavanger

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 17 artikler: