Fiskestikk, knute, tidligere benyttet på skip med leseil eller gaffeltoppseil ved fastgjøring av fallet, for å få råen så nær fallblokken som mulig.