Firklang, septimakkord, akkord bestående av grunntone, ters, kvint og septim.