Tredimensjonal, gjenstand eller matematisk modell som har tre dimensjoner, det vil si at gjenstanden har utstrekning både i lengde, bredde og høyde.