Fibroferritt, (av fiber og 'jern' og -itt), mineral med kjemisk formel Fe(SO4)OH·5H2O; dannes ved forvitring av jernsulfider. I Norge påvist ved Krekling og Otta.