Fettalkoholsulfater, kjemikalier mye brukt som emulgerings- og vaskemidler. De kan brukes i hardt vann og nedbrytes av bakterier i avfalls- og kloakkvann. Se syntetiske vaskemidler. Fremstilles av fettalkoholer, f.eks. laurylalkohol, C11H23CH2OH, og konsentrert svovelsyre. Det sure sulfat som fås, C11H23CH2OSO3H, blir så nøytralisert med natronlut til nøytralt fettalkoholsulfat, C11H23CH2OSO3Na. Denne og andre fettalkoholsulfater med uforgrenet karbonkjede, spesielt fra myristyl-, palmityl- og oleylalkohol, har utmerkede emulgerings- og vaskeegenskaper.