Fane, det bakerste og øverste, store og flatt utbredte kronblad hos erteblomster.