Epoksid, organisk-kjemisk forbindelse, inneholder en reaktiv gruppe som består av en treleddet ring med to karbonatomer og et oksygenatom. Denne ringen som har formelbildet kalles også ofte en epoksygruppe og har det systematiske navnet oksiran. Kjente epoksider er etylenoksid og epiklorhydrin. I leveren kan epoksider dannes ved oksidasjon av kroppsfremmede forbindelser som inneholder dobbeltbindinger. Epoksid dannet fra benzopyren er kreftfremkallende. Epoksider brukes mye i organisk syntese, bl.a. innen petrokjemien og danner grunnlaget for fremstilling av forskjellige syntetiske harpikser, se epoksyharpikser.