Benzopyren, benzo-α-pyren og benzo-ε-pyren, polysykliske aromatiske hydrokarboner, PAH, som finnes i tjære, asfalt, bensin og mange andre organiske produkter. Dannes også ved steking eller røking av mat. Kalles ofte stekemutagener og er kreftfremkallende.