Epiblast, et lite, skjellignende organ på kimet hos noen gressarter.