Eksempsjon, unntak, fritagelse for en plikt; brukes især i den katolske kirkerett om privilegier som paven gir f.eks. klostre, ordener og geistlige embetsmenn, og som unndrar dem fra den lokale biskops oppsyn og domsmyndighet; de stilles samtidig som regel direkte under paven.