Dvergsikade, nebbmunnart i familien Cicadellidae. Gråaktig grønngul, skinnende, hode med seks svarte flekker, kroppslengde 3,2 til 4,0 mm. Arten påtreffes spredt i hele Norge. Opprinnelig levde den på tørrenger, men opptrer nå i åkre på ulike kornslag, særlig havre, og på timotei. Gjennom saftsuging forårsaker den gulaktige flekker på bladene og i mange tilfeller plantens død. I tillegg overfører den virussykdommene astergulsott og kløverfyllodi til plantene. Sterke angrep forekommer fra tid til annen, men ikke ofte.