Dvergjamnefamilien er karsporeplanter som utgjør én av tre evolusjonslinjer blant kråkefotplantene. Denne familien består av én stor slekt med om lag 700 arter som formerer seg med to typer sporer, heterospori. Samla finnes artene over det meste av Jorda, men det er flest arter i tropiske områder. I Norge finnes én art, dvergjamne. Tidligere ble denne gruppa antatt å være nærmest beslekta med kråkefotfamilien, men nyere forskning tyder på at nærmeste slektninger er brasmegrasfamilien som også har heterospori. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel