duell

Artikkelstart

Duell er en avtalt kamp mellom to personer, duellantene, med like våpen og for øvrig etter bestemte regler. Tradisjonelt har dueller blitt utkjempet på grunn av en personlig krenkelse, særlig ærekrenkelse enten mot utfordreren selv eller mot noen hvis ære han mener å ha plikt til å verge. Motstanderne velger gjerne hver sine sekundanter, som under kampen har å påse at duellen foregår etter de fastsatte regler.

Faktaboks

Uttale
duˈell
Etymologi
av latin ‘krig’

Ordet brukes i dag stort sett i overført betydning om en konkurranse mellom to personer eller lag, eller om en debatt mellom to personer med ulikt syn.

Historikk

Duellvesenet har i enkelte land i visse perioder antatt store dimensjoner, f.eks. i Frankrike på 1600- og 1700-tallet. Tordenskiold ble drept i duell på tysk grunn i 1720. I Russland ble to av landets største diktere drept i duell, Pusjkin 1837 og Lermontov 1841. I våre dager forekommer duell undertiden i enkelte romanske land, men det er som regel mer teater enn alvorlig ment duell.

I den eldste germanske prosess var tvekampen (norrønt holmganga)et bevismiddel anerkjent av loven både i sivile saker og straffesaker (jfr. Gulatingsloven, Mannhelgebolk, kap. 67: stefna mann á holm). Christian 5s Norske Lov av 1687 har i 6. bok, kap. 8, inngående bestemmelser om straff for «Udfordringer og Dueller», og i våre dager er duell praktisk talt overalt erklært straffbar. Dog er det i mange lands straffelover særskilte, mildere bestemmelser om duell.

Straffebestemmelser i norsk rett

I Norge blir duell å bedømme etter straffelovens alminnelige regler om voldslovbrudd og drap overfor en som har samtykket i krenkelsen (se § 276). Herav følger at en alvorlig ment duell med dødlige våpen eller med våpen som sannsynligvis medfører grov kroppsskade, alltid er straffbar enten som forsøkt eller fullbyrdet grov kroppsskade (§ 274 annet ledd) eller drap (§ 275); dog kan straffen nedsettes under det ellers bestemte lavmål og til en mildere straffart.

Etter den militære straffelov § 74 straffes en krigsmann som utfordrer en annen krigsmann til tvekamp, eller som mottar utfordringen, eller som deltar i eller medvirker ved tvekamp, med arrest, tjenestens tap eller hefte inntil 1 år. Har tvekampen medført kroppsskade eller døden, inntrer dessuten straffbarhet etter de foran anførte bestemmelser i den alminnelige straffelov. Denne inneholder ingen særskilt straffebestemmelse om utfordring til duell, og en slik handling antas i borgerlige forhold å måtte bedømmes som en «forberedende handling» som etter norsk rett i alminnelighet er straffri.

Amerikansk duell

Amerikansk duell går ut på at to personer avtaler at en av dem selv skal ta livet av seg innen en bestemt tid, og de avgjør så ved loddtrekning hvem som skal dø. Denne avtale blir etter norsk rett å bedømme som straffbar medvirkning til selvmord (strl. § 277) som straffes på samme måte som ved drap. Se også mensur.

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg