Mynt preget på midten av 1200-tallet av korsfarerne i Acre.