I antikken en gresk sølv- eller kobbermynt = 1/6 drakme. Betegnelsen «Kharons obol» refererer seg til skikken å putte en liten mynt i munnen på den døde, som betaling til dødsrikets ferjemann, Kharon.