Drømming, sentralt begrep i den australske urbefolkningens kosmologi. Drømmingen er en slags mytologisk tidsperiode som har en begynnelse, men ingen slutt, ettersom de mytiske forfedrene som skapte landskapet og menneskene i drømmingen, har evig liv. Man kan kanskje si at drømmingen er urtid, men i en viss forstand også nåtid. Gjennom ritualer understrekes og gjenskapes sammenhengen mellom de mytiske forfedrene, naturen og mennesket, som gjennom sin plass i drømmingen får en identitet som er knyttet både til tidenes morgen, nåtiden og fremtiden. Se også australsk religion.