Doketisme, doketisk kristologi, forståelse av Kristus som guddom og benektelse av hans menneskelighet; Kristi legeme var et uvirkelig skinn, hans lidelser og død fant bare tilsynelatende sted. Beslektet er forestillingen om at den guddommelige Kristus bare for en tid forente seg med personen Jesus. Doketisme bekjempes allerede i Det nye testamente (1 Joh 1,1 ff. og 4,1 ff.; 2 Joh 7) og senere av kirkefedrene.