(CH3O)2SO2, fargeløs, meget giftig væske, nærmest uløselig i vann, kokepunkt 187 °C. Den brukes mye i organisk kjemi som metyleringsmiddel. Kjemisk er den dimetylesteren av svovelsyre og kan fremstilles av svoveltrioksid og metanol.