Fenylendiaminer, organiske, aromatiske aminoforbindelser som bl.a. anvendes i fremstillingen av fargestoffer og i annen organisk syntese. De forekommer i tre isomere former: orto-, meta- og para-fenylendiamin, og kan fremstilles ved reduksjon av de tilsvarende dinitroforbindelser eller nitraniliner. Orto- og para-fenylendiamin anvendes i fotografiske fremkallere, som antioksidanter og til farging av hår og pelsverk.